Bảo hiểm xã hội triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu đạt và vượt các chỉ tiêu của năm. Ngoài việc hoàn thành tốt kế hoạch về thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) và phấn đấu giảm nợ của BHXH Việt Nam giao, ngành tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; triển khai công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020...

Theo BHXH thành phố, tính đến hết tháng 8-2019, một số chỉ tiêu của ngành đều chạm mốc đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, đến cuối tháng 8-2019 có 9.143 đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT (tăng 17,37% so với cùng kỳ năm trước); 1.103 đơn vị tham gia BHYT (tăng 15,62% so với cùng kỳ). Số người tham gia các loại hình BHYT do cơ quan BHXH quản lý đến cuối tháng 8-2019 là hơn 985.000 người (tăng 6.138 người so với cùng kỳ). Tổng số người tham gia BHYT đạt 100,23% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam với độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 96,2% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng. Đối với công tác cấp sổ BHXH, lũy kế từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã cấp sổ mới cho 22.613 người, đạt tỷ lệ 100% lao động được cấp sổ trên tổng số người tham gia BHXH.  

Về việc giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHTN, tính đến nay, ngành BHXH đã giải quyết cho 1.225 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; 11.382 lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần, tăng 25,62% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, có 9.310 lượt người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần, tăng 34,89% so với cùng kỳ năm trước); tiếp nhận chuyển đến 554 trường hợp; chuyển đi 91 trường hợp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 159.261 lượt người; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 51.439 lượt người, chi hỗ trợ học nghề cho 1.677 lượt người...

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ liên quan của người dân, doanh nghiệp, BHXH thành phố đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Lũy kế từ đầu năm 2019 đến nay, BHXH thành phố thực hiện thanh tra chuyên ngành 163 đơn vị sử dụng lao động, thanh tra liên ngành 16 đơn vị; thực hiện kiểm tra 69 đơn vị. Qua công tác thanh, kiểm tra, các phòng chức năng đã kiến nghị thu hồi hơn 36,5 tỉ đồng số nợ BHXH, BHYT, BHTN tại thời điểm thanh tra, kiểm tra; phát hiện 233 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian; 325 lao động đóng sai đối tượng, 609 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền truy đóng 253 triệu đồng... Giám đốc BHXH thành phố đã ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vi phạm đề nghị Chủ tịch UBND thành phố ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố, thời gian còn lại trong năm 2019, ngành BHXH thành phố tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, chi BHXH, BHYT, BHTN và phấn đấu giảm nợ của BHXH Việt Nam giao; theo dõi, phân tích các diễn biến chỉ số trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, trên cơ sở so sánh mức chi của cơ sở KCB đối với dự toán chi để có biện pháp can thiệp kịp thời; triển khai thực hiện phần mềm Kế toán tập trung theo yêu cầu của Bộ Tài chính; tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động triển khai thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết chế độ ngắn hạn đồng thời tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm đối với những trường hợp vi phạm...

PHAN CHUNG